Ocena ryzyka inwestycji z wykorzystaniem dystrybuanty

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki, Sztuki i Polityki Socjalnej z dnia 8 lipca 2010 r. każdy zakład musi przygotować "Dokument zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem". Działa to przepisów BHP połączonych z opcją wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Kto musi wystawić tego typu dokument? Dokument zabezpieczenia przed początkiem pragnie być wystawiony przed podmioty, które kierują procesy produkcyjne i/lub technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe oraz magazynów, w których takie są przetrzymywane. Jeżeli ocena ryzyka wypadnie pozytywnie, wówczas uczestniczy w przygotować dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Z czego wyraża się dokument zabezpieczenia przed wybuchem? Fakt tego rodzaju powinien wynosić wyczerpujące dane na temat środków ochronnych i ograniczenia skutków wybuchu w wyszczególnionych przestrzeniach zagrożonych. Do tego niezbędne jest także oświadczenie pracodawcy o prawidłowym i pewnych funkcjonowaniu urządzeń i dokonaniu oceny ryzyka połączonego z opcją eksplozji. Dokument powinien zawierać także potwierdzenie wykonywania przez narzędzia i maszyny wszystkich chcianych norm bezpieczeństwa i konserwacji. Oczywiście przepisy BHP dotyczą również pracowników, więc w oświadczeniu musi znaleźć się informacja o tym, jakie sposoby ochrony wykorzystywane są i dla nich, a jeszcze jak koordynowane jest stosowanie bezpieczeństwa w polu pracy.

Kto ocenia ryzyko wybuchu? Ocena ryzyka wybuchu powinna stanowić zbudowana przez specjalistę w niniejszej dziedzinie. Pewno żyć nim np. rzeczoznawca budowlany, sam zaś dokument wystawiana jest przez pracodawcę na bazie posiadanych certyfikatów i umiejętności procesu technologicznego.