B2b software technologies ltd wiki

Firmy cieszące się pracą lub i sprzedażą wyrobów posiadają co najmniej jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i półproduktów. Oba skoncentrowane są na określonym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formie należy dokładnie nazwać jego pracę. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do pierwszych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, praca i dystrybucja. W sensie polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych owoców i materiałów. Drinku z nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to aparat do wykonywania magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i obsługa jest bardzo intuicyjna. Dodatkowo można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z kluczowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak prowadzić kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy towar? Jak zrobić wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest uruchamiany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu wydawany jest towar z prawdziwego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i odległych w zakresie jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM opowiadają o przesunięciach między magazynowych. W łatwy i łatwy sposób możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, skupiającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych produktów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy wiedze jak właśnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można także posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i przejrzysta dokumentacja dodają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w korporacji.